National Energy Centre

Jun 8, 2021

NÁZEV CENTRA

Národní centrum pro energetiku

 POPIS CENTRA:

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

HLAVNÍ ŘEŠITEL PROJEKTU

VŠB – prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D

DALŠÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

ATEKO, Centrum výzkumu Řež, COMTES FHT, ČVUT, ČEZ, ČEZ Distribuce, Doosan Škoda Power, EGC, ELVAC, ENERGON Dobříš, E.ON Distribuce, MEgA, Smolo, ŠKODA JS, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Veolia Energie ČR, Vyncke, VUT,  VZÚ Plzeň, VZLÚ, ZAT, ZÚČ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD CENTRA

TN01000007 

DOBA ŘEŠENÍ:

1.1.2019-31.12.2020