Zvyšování bezpečnosti letecké techniky v mezinárodním programu Future Sky Safety

V listopadu minulého roku byla podepsána grantová dohoda projektu Future Sky Safety, který je financován z evropského programu Horizon 2020 a to ve výši 15 millionů €. Projekt byl iniciován evropskou asociací leteckých výzkumných ústavů EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Projekt Future Sky Safety byl vybrán k financování ze strany generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace ve výzvě 2014  "Mobility for Growth". Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti letecké bezpečnosti v Evropě.

Tato grantová dohoda spojí dohromady 32 evropských partnerů, kteří přispějí k rozvoji nových přístupů v oblasti letectví a bezpečnosti. To vše během čtyřletého období, které započalo v lednu 2015.

Výzkumné aktivity projektu se zaměří na čtyři hlavní témata:

  • Konstrukce ultra-pružných letadel a zlepšení bezpečnosti v kabině
  • Snížení rizika nehod
  • Zlepšování procesů a technologií pro dosažení téměř úplné kontroly nad bezpečnostním rizikem
  • Zlepšení bezpečnosti a výkonu při neočekávaných okolnostech

Projekt také pomůže koordinovat výzkumné a inovační programy v několika zemích  a vytvářet synergie s ostatními iniciativami EU v této oblasti (např. SESAR, Clean Sky 2).

VZLÚ bude konkrétně řešit, ve spolupráci s DLR a ALENIA, témata spojená s problematikou zvyšování odolnosti kompozitních materiálů vůči vysoké teplotě a hoření se zaměřením na letecké konstrukce.