Zkoušky žáruvzdornosti / žárupevnosti leteckých komponent a konstrukcí

Předpisová základna:

  • Zkušební zařízení a zkušební procedura odpovídá mezinárodnímu standardu ISO 2685 a RTCA DO-160.
  • Průběh zkoušek je možno přizpůsobit i předpisu FAA Powerplant Engineering Report No. 3A a AC 20-135

 

Popis zařízení:

  • Základem zařízení je generátor plamene. Plamen z generátoru vystupuje oválným ústím o rozměrech (6x11) palců. Plamen má teplotu v rozmezí (1100±80)°C, minimálně v 25 % plochy výstupního průřezu. Použitým palivem je propan.
  • Teplota plamene je měřena termočlánky dle konkrétních požadavků předpisové základny.
  • Termický výkon plamenometného zařízení je udržován v požadovaném rozpětí dle požadavků předpisů. Výkon je vždy před a po zkoušce proměřován.

 

Řešené Výzkumné projekty:

  • ESPOSA -  "Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“,  (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
  • FSS – FUTURE SKY SAFETY, ”WP7.2 - Material solutions to mitigate fire, smoke and fumes in cabin“, (2015-2018, EK - H2020, smlouva č. 640597)

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz