Zkoušky vrtulí pro leteckou akrobacii

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., dokončil spolupráci na pozemních a letových měřeních nového typu vrtule KW-10 společnosti WOODCOMP v rámci jejího vývojového programu. Pro tyto účely byl sestaven bezkontaktní systém datového přenosu z tenzometrické instalace na vrtuli, který umožňuje v případě pozemních měření sledování signálů v reálném čase a v případě letových měření záznamy na digitální zapisovač. Systém je schopen pořídit záznamy z celého průběhu letu, včetně velmi cenných podkladů o namáháních listů a hlavy vrtule při provádění špičkové akrobacie.

Nová hydromechanická vrtule stálých otáček KW-10 je významným krokem společnosti WOODCOMP do třídy standardních vrtulí certifikovaných dle stavebních předpisů EASA CS-P. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., poskytuje své odborné kapacity, technické zázemí a cenné zkušenosti českým výrobcům letadlové techniky při vývoji nových produktů s cílem posílit jejich postavení na trhu a zabezpečit těsnější spolupráci pracoviště výzkumu a vývoje s průmyslem.

Více informací o výrobcích společnosti WOODCOMP naleznete zde:  http://www.woodcomp.cz/