Zkoušky mechanické odolnosti

Vibrační zkoušky ventilátorů

zkoušky mechanické odolnosti:

 • vibrační zkoušky
 • vyhledávání rezonancí
 • rázy
 • havarijní bezpečnost
 • kombinované zkoušky (vibrace, rázy, teplota, vlhkost)
 • lineární zrychlení


VYBAVENÍ (výběr):

 • elektrodynamické vibrační a rázové zařízení s kluzným stolem LDS V890-LPT900 COMBO (max. statické zatížení do 700 kg, použitelný frekvenční rozsah 1 – 2300 Hz, špičková síla při sinusových vibracích 53,4 kN, RMS síla při náhodných vibracích 55,6 kN, špičková síla při rázu půlsinusového průběhu 166,8 kN, max. amplituda výchylky 25,4 mm, rychlosti 1,6 m.s-1, zrychlení 392 m.s-2 , rozptylové magnetické pole < 2,0mT)
 • elektrodynamické vibrační a rázové zařízení s kluzným stolem TIRA S597/LS-340 (max. statické zatížení do 610 kg, použitelný frekvenční rozsah DC – 3000 Hz, špičková síla při vibracích 35 kN, při rázu 70 kN, max. amplituda výchylky 25,4 mm, max. amplituda rychlosti při vibracích 1,8 m.s-1, při rázech 2,5 m.s-1, max. amplituda zrychlení při vibracích 110g, při rázech 220g)
 • elektrodynamické vibrační a rázové zařízení s kluzným stolem LDS V850 – 440 HBT 600 COMBO ( max. statické zatížení do 350 kg; použitelný frekvenční rozsah do 3000 Hz, špičková síla při sinusových vibracích 22,2 kN, RMS síla při náhodných vibracích 22,2 kN, špičková síla při rázu půlsinusového průběhu 66,7 kN, max. amplituda rychlosti 2 m.s-1, zrychlení 60 g)
 • teplotní komora Vötsch VTV 7060-5 pro kombinované zkoušky s vibracemi ( -70 až 180°C, rychlost změny teploty 5 K.min-1, rozměry (š/v/h) 800×950×800 mm, průchodky pro kabely ø12cm)
 • klimatická komora CTS pro kombinované zkoušky s vibracemi (-70 až 180°C, relativní vlhkost 10 až 95%, rychlost změny teploty 2°C.min-1, rozměry (š/v/h) 120×105×110 cm, dva otvory pro kabely ø12cm, max. zatížení dna 150 kg.m-2)
 • systémy pro řízení vibrací SD 2552B (8 vstupů pro řízení vibrací a monitorování zkoušky ; Random, Sine, Mixed-Mode, ClassicalShock) a VR8500 a VR8500-8 (4 a 8 vstupů pro řízení a monitorování zkoušky; moduly Sine, Random, Shock, FDR, Transient Capture, …)
 • centrifuga SMK1 (hmotnost zkoušeného předmětu max 50 kg, max. rozměry zkoušeného předmětu 50×50×50 cm, rozsah zrychlení 0,5 až 25g)


NORMY (nejčastější typ prováděných zkoušek):

ČSN EN 50125-1  

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel


ČSN EN 50155

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel


ČSN EN 60068-2-6

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

ČSN IEC 68-2-7

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení

ČSN EN 60068-2-27

Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ea a návod: Údery

ČSN EN 60068-2-29

Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Eb a návod: Rázy.

ČSN EN 60068-2-47

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

ČSN IEC 68-2-50

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky Z/AFc: Kombinované zkoušky chlad/vibrace (sinusové) jak pro vzorky uvolňující teplo, tak pro vzorky neuvolňující teplo

ČSN IEC 68-2-51

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky Z/BFc: Kombinované zkoušky suché teplo/vibrace (sinusové) jak pro vzorky uvolňující teplo, tak pro vzorky neuvolňující teplo

ČSN IEC 68-2-53

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro zkoušky Z/AFc a Z/BFc: Kombinované zkoušky teplotou (chlad a suché teplo) a vibracemi (sinusovými)

ČSN EN 60068-2-57

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu

ČSN EN 60068-2-59

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody - Zkouška Fe: Vibrace - Metoda sinusových impulsů

ČSN EN 60068-2-64

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody - Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace (čislicově řízené) a návod

ČSN EN 61373

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

RTCA/DO-160

Environmental Conditions and Test.Procedures for Airborne Equipment

MIL-STD-810

Environmental Engineering Considerations and Laboratoty Tests

VW 80101

Electrical and Electronic Assemblies in Motor Vehicles. General Test Conditions


KONTAKTNÍ OSOBy:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.,  ředitel VZLU TEST, a.s.
tel: +420 225 115 267, e-mail: vales@vzlutest.cz

Ing. Richard Vilikus, vedoucí Zkušebny mechanické odolnosti, VZLU TEST, a.s.
tel: +420 225 115 190, e-mail: vilikus@vzlutest.cz