Zkoušky hydrauliky a LPG/CNG komponent

NABÍZÍME:

 • zkoušky hydrostatickým tlakem

  • zkoušky tlakových nádob
  • destrukční zkoušky do tlaku 300 MPa
  • zkoušky zbytkové pevnosti
  • zkoušky kovových i kompozitních hydraulických prvků
  • zkoušky brzdových trubek
  • zkoušky hydraulických hadic
 • zkoušky hydrodynamickým tlakem

  • cyklické zkoušky hydraulických prvků do 45 MPa
  • cyklické zkoušky hadic
  • cyklické zkoušky brzdových trubek
 • teplotní a vlhkostní zkoušky

  • zkoušky přístrojů a zařízení za extrémních teplot (-70 °C až 180 °C) a relativní vlhkosti od 10 % do 95 %, do rozměrů 1 000 x 1 000 x 2 500 mm

 • kalibrace kapalinových a plynových tlakoměrů

 • zkoušky komponent pro systémy LPG/CNG

  • homologační zkoušky přístrojů a zařízení pro alternativní pohon motorových vozidel na LPG a CNG podle mezinárodních předpisů EHK


VYBAVENÍ (výběr):

 • zdroje statického tlaku 300 MPa
 • zdroje dynamického tlaku pro cyklování do 45 MPa
 • klimatická komora pro teplotní a vlhkostní zkoušky
 • etalony pro kalibraci tlakoměrů

 

Normy nejčastěji používané zkoušky - hydraulika):

ČSN EN ISO 6803

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání

ČSN EN ISO 1402

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem

ČSN 11 9008

Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení

ČSN 11 9129

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania

ČSN 11 9288

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Zubové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení

ČSN 11 9313

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové a lamelové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení

 

KONTAKTNÍ OSOBy:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.., ředitel VZLU TEST, a.s.
tel: +420 225 115 267, e-mail: vales@vzlutest.cz

Ing. Jindřich Žďánský - vedoucí zkušebny hydrauliky
tel: +420 225 115 221, e-mail: zdansky@vzlutest.cz