Zkoušky elektrických systémů

NABÍZÍME:

Elektrické zkoušky systémů letadel a dalších výrobků podle DO-160D a MIL-STD:

 • Magnetické účinky
 • Napájení
 • Napěťové jehlové impulsy
 • Ovlivnitelnost nízkofrekvenčními signály vedenými po napájecím vedení
 • Ovlivnitelnost indukovanými signály
 • Ovlivnitelnost přechodovými jevy způsobenými blesky
 • Elektrostatický výboj
 • Ovlivnitelnost podle normy ČSN EN 61000-4-2 (-4, -5)

Typové a kusové zkoušky točivých elektrických zařízení:

 • Zkouška naprázdno
 • Zkouška nakrátko
 • Dielektrická zkouška
 • Izolační zkouška
 • Vibrace a chvění
 • Měření závislosti el. veličin na otáčkách, zatížení, teplotním či jiném namáhání

Zkoušky a přezkušování generátorů a zdrojových souprav letadel.


VYBAVENÍ:

Zdroje:

 • generátory impulsů RTCA/DO-160D (RG 560, GTSO-1MHz a 10MHz)
 • generátory impulsů ČSN EN 61000-4-2 (4 a 5)
 • generátor elektrostatických impulsů SRG 200


NORMY (nejčastější typ prováděných zkoušek):

RTCA/DO-160

Kapitola 15

Magnetické účinky

RTCA/DO-160

Kapitola 16

Napájení

RTCA/DO-160

Kapitola 17

Napěťové jehlové impulsy

RTCA/DO-160

Kapitola 18

Ovlivnitelnost nízkofrekvenčními signály vedenými po napájecím vedení

RTCA/DO-160

Kapitola 19

Ovlivnitelnost indukovanými signály

RTCA/DO-160

Kapitola 20

Ovlivnitelnost vysokofrekvenčními signály (vyzařovanými a vedenými) - Partnerská laboratoř

RTCA/DO-160

Kapitola 21

Vyzařování vysokofrekvenční energie - Partnerská laboratoř

RTCA/DO-160

Kapitola 22

Ovlivnitelnost přechodovými jevy způsobenými blesky

RTCA/DO-160

Kapitola 25

Elektrostatický výboj

MIL-STD-461E

CS 101

Ovlivnitelnost po vedení, napájecí vodiče 30 Hz až 150 kHz

MIL-STD-461E

CS 116

Ovlivnitelnost po vedení, tlumené sinusové děje, kabely a napájecí vodiče 1MHz a 10MHz

ČSN EN 61000

-4-2

Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti

ČSN EN 61000

-4-4

Rychlé elektrické přechodové jevy / skupiny impulsů - zkouška odolnosti

ČSN EN 61000

-4-5

Rázový impuls - zkouška odolnosti

ČSN EN 60349-2

7.3.1

zkouška naprázdno a nakrátko

ČSN EN 60349-2

7.5

Dielektrické zkoušky

ČSN EN 60349-2

7.6

zkouška
vibrací (nevyváha)


KONTAKTNÍ OSOBy:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D., ředitel VZLU TEST, a.s.
tel: +420 225 115 267, e-mail: vales@vzlutest.cz