Závěrečný meeting a ukončení integrovaného projektu CESAR

závěrečný meeting a ukončení
integrovaného projektu CESAR

Ve dnech 10. 2. a 11. 2. 2010 se v prostorách hotelu Pyramida v Praze konala dvoudenní schůze účastníků projektu CESAR (Cost-Effective Small AiRcraft). Celou akci organizoval Výzkumný a zkušební letecký ústav, který je koordinátorem projektu. Kromě více než 90 účastníků z 39 firem a 14 zemí byl tohoto setkání přítomen i zástupce Evropské Komise pan José Manuel Martin-Hernandez a dva externí hodnotitelé. Jednotliví leadři projektových částí prezentovali své dosavadní výsledky na projektu. Postup prací ve finálním projektovém období byl jak zástupcem Evropské Komise, tak i hodnotiteli hodnocen velmi pozitivně. 

Projekt CESAR byl ukončen v únoru 2010 a již v této chvíli je zřejmé, že nezústane osamocen a bude následován dalšími podobnými projekty. Závěrečný CESAR Publishable Activity Report, který byl předložen Evropské komisi po ukončení projektu, si můžete stáhnout ZDE.

Projekt CESAR byl orientován na oblast menších dopravních letounů pro 5 až 15 pasažérů, jedná se o segment tzv. všeobecného letectví (General Aviation). Výzkumné a vývojové práce byly zaměřeny na vlastní proces vývoje letounu této kategorie s cílem snížit vývojové náklady o 20% a zkrátit čas potřebný k uvedení výrobku na trh, tzv. time-to-market, z průměrných 6 let na 4 roky. Technická náplň projektu se orientovala na zdokonalení vývojových nástrojů v oblasti aerodynamiky a konstrukce letounu.

Více informací o integrovaném projektu CESAR naleznete na internetových stránkách:
http://www.cesar-project.eu/