Zástupci kanadského leteckého průmyslu navštívili VZLÚ

Pevnost konstrukcí

V souvislosti s rozšiřováním spolupráce s Kanadou navštívili v uplynulých dnech zástupci kanadského leteckého průmyslu vybrané firmy českého leteckého průmyslu a výzkumné a zkušební centrum VZLÚ v Letňanech. Jejich návštěva navazuje na loňskou návštěvu zástupců českého leteckého průmyslu v Kanadě. Cílem návštěvy bylo seznámení se s naší leteckou výrobou, výzkumným a vývojovým prostředím a možnostmi rozvoje další spolupráce a investic. Záštitu nad touto misí převzal náměstek ministra průmyslu a obchodu (MPO) pro řízení sekce zahraničního obchodu Vladimír Bärtl.

Ve VZLÚ byla kanadské delegaci poskytnuta detailní prezentace současných aktivit a možných oblastí spolupráce. Delegace měla možnost navštívit pracoviště aerodynamického tunelu a zkušebnu pevností letadel. Celkově byli překvapeni velmi dobrou úrovní prováděných experimentálních aktivit ve VZLÚ a hlavně rozvinutou spoluprací VZLÚ s domácím leteckým průmyslem. Také ocenili aktivní zapojení VZLÚ do mezinárodní spolupráce v letectví a kosmonautice.

Kanada je pro český letecký průmysl a výzkum velmi zajímavým geografickým místem pro spolupráci, protože letecký průmysl (i výzkum) tu patří mezi stěžejní odvětví ekonomiky a v posledních pěti letech roste téměř desetiprocentním tempem.

Za Kanadskou stranu se mise zúčastnili tito zástupci (s některými kanadskými společnostmi má VZLÚ již navázány přátelské vztahy):

  • Martin Baillargeon - President - Prefix Aerospace
  • Tony Karadimas - President - Tranlingo Business Services
  • James Robinson - Chief Buyer – Bombardier
  • Mike McCarthy - CEO - MHI Canada Aerospace
  • Alex Tsoulis - Director of Business Development - MHI Canada Aerospace
  • Peter Eadie - Business Development – CAE
  • Rafal Pawlak - Business Development - Cyclone MFG
  • Alain Aubertin - Vice President – CRIAQ
  • Jean Francois Boland - Director of department – AeroETS