Zákaznický den VZLÚ

Aerodynamické tunely

Dne 6. Listopadu 2012 se uskutečnil Zákaznický den Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, pořádaný útvarem Zkušební laboratoře. Cílem této akce bylo podpořit vzájemnou spolupráci mezi VZLÚ, a.s. a tuzemskými průmyslovými subjekty. Více jak 30 účastníků z různých společností a firem si vyslechlo prezentace zaměřené na stěžejní činnosti realizované ve VZLÚ, a.s. Součástí pořádané akce byla i návštěva vybraných pracovišť společnosti, mezi které patřily Zkušební laboratoře, Aerodynamika a Pevnost konstrukcí.