Zahraniční novináři ve VZLÚ

journalists at VZLU

Dne 6. března navštívila pětice novinářů světových leteckých periodik VZLÚ.  Novináři se zajímali o český letecký a kosmický průmysl, zejména pak o podporu domácího leteckého průmyslu ze strany výzkumu, vývoje a inovací. Záměrem novinářů je nejspíš analýza různých přístupů v oblasti VaVaI  v jednotlivých zemích.

Dle jejich vlastních slov se jim ve VZLÚ velmi líbila návštěva laboratoří a zkušeben a diskuze s výzkumnými pracovníky.  Někteří z nich byli překvapení, že relativně malý výzkumný ústav ze srdce Evropy má tak rozvinuté mezinárodní kontakty a účastní se řady velkých leteckých a kosmických programů, o kterých světový tisk pravidelně informuje.

Delegace novinářů ve VZLÚ:

  • Guy Norris - Senior Editor, Aviation Week and Space Technology (US, global)
  • Steve Trimble - Americas Managing Editor, FlightGlobal (US, global)
  • Kerry Ann Keim - Senior Editor, Aviation International News (US, global)
  • Maxime Perrais - Contributing editor, ADIT – The Bulletin (France)
  • Marino Boric - Writer; International Correspondent (US, EU, China)