Workshop na téma nestacionárního měření na axiálním turbínovém stupni

Seminář 12. října 2010
Workshop na téma nestacionárního měření na axiálním turbínovém stupni

Dne 12.10.2010 proběhl v laboratořích VZLU v Praze na Palmovce workshop na téma Nestacionární měření axiálního turbínového stupně.

Tématem workshopu byla prezentace prací a výsledků, které byly dosaženy v rámci řešení projektu FT-TA5/067 Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni.

Workshop byl zaměřen především na seznámení studentů inženýrského a doktorandského studia technických univerzit s problematikou výzkumné činnosti, laboratorních měření a představení unikátního měřícího zařízení, které v rámci projektu vzniklo.

V úvodu workshopu proběhlo několik přednášek na téma výzkumu nestacionární aerodynamiky s ukázkami výsledků měření. Po té následovala prohlídka zkušebního zařízení a praktická ukázka měření v laboratoři.             

Workshopu se zúčastnili zástupci těchto institucí: ČVUT FS, ZČU, VÚTS Liberec, ÚT AV ČR, Škoda Power, PBS Energo, PBS Velká Bíteš.