Vznik nové dceřiné společnosti VZLU TEST, a.s.

VZLU TEST zmens

Dovolujeme si Vám oznámit, že k 9. listopadu 2015 byla založena nová dceřiná společnost Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. s názvem:

VZLU TEST, a.s.

Do této společnosti bude od 1. ledna 2016 převedeno provádění zkoušek výrobků, materiálů a vzorků, které byly doposud prováděny útvarem Zkušební laboratoře ve VZLÚ. Zároveň ke stejnému datu přestávají být tyto činnosti vykonávány Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem. Jedná se zejména o tyto zkoušky:

  • mechanické odolnosti (vibrace, rázy, lineární zrychlení, apod.)
  • klimatické a korozní zkoušky (teplota, vlhkost, sluneční záření, krytí, korozní zkoušky)
  • tlakové zkoušky (zkoušky hydraulickým tlakem statické, dynamické, destrukční)
  • zkoušky systémů na LPG a CNG
  • zkoušky elektrických sestav a systémů
  • kalibrace vybraných veličin (např. teplota, tlak, hmotnost)

Uvedené činnosti budou prováděny na stejném pracovišti, se stejným vybavením, se stejným personálním zajištěním, a podle stejných postupů jako doposud. Činnosti budou prováděny v souladu s požadavky systému jakosti dle ISO 9001:2008, ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a požadavky dalších norem.

Jsme přesvědčeni, že oddělení těchto aktivit od mateřské výzkumné organizace přispěje k jejich dalšímu zdárnému rozvoji, pozitivně podpoří rozsah i kvalitu nabízených služeb a přinese našim zákazníkům ještě větší flexibilitu.

KONTAKTY:

VZLU TEST, a.s., Beranových 130, 199 05  Praha – Letňany, www.vzlutest.cz

tel.: +420 225 115 354, e-mail:  info@vzlutest.cz

Ředitel akciové společnosti:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.,tel.: +420 225 115 267

mobil.: +420 724 966 830

e-mail:  vales@vzlutest.cz

Vedoucí Zkušebny mechanické odolnosti:

Ing. Richard Vilikus, tel.: +420 225 115 190

mobil.: +420 736 503 259

e-mail:  vilikus@vzlutest.cz

Vedoucí Zkušebny klimatotechnologie:

Ing. Pavel Malý, tel.: +420 225 115 113

mobil.: +420 724 278 559

e-mail:  maly@vzlutest.cz

Vedoucí Zkušebny hydrauliky

Ing. Jindřich Žďánský, tel.: +420 225 115 221

mobil.: +420 602 385 074

e-mail:  zdansky@vzlutest.cz