VZLÚ zpracoval návrh větrného tunelu pro technickou univerzitu v Bratislavě

Větrný tunel na STU

V loňském roce byl zprovozněn větrný tunel na půdě Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Návrh tunelu vypracoval VZLÚ a samotnou stavbu provedl závod Konstrukta, a.s. Trenčín.

K dispozici je 26 m dlouhý tunel s otevřeným oběhem vzduchu přizpůsoben hale ve fyzikálních laboratořích fakulty. Průřez tunelu 2,6 m je vhodný i pro rozměrné topografické modely v proudění se strukturou napodobující spodní část atmosférické mezní vrstvy.

Tunel zvládne různá zadání z oblasti stavebnictví, ekologie či větrné energetiky. Příkladem může být testování namáhy výškových budov větrem, šíření plynných emisí nebo situování větrných elektráren. Přední modelový prostor poskytuje alternativní rovnoměrné proudění vzduchu. Pro testování menších objektů může být rychlost větru až 32m/s.

Kabina obsluhy s měřícími přístroji má oddělený půdorys kvůli snížení vnitřního hluku.

Větrný tunel je od konce roku 2013 plně způsobilý k provozu.