VZLÚ získal Technologického Oskara

Evektor - letadlo na elektrický pohon

Technologická agentura ČR každoročně uděluje tzv. "Technologické Oskary" - ceny TAČR 2014 za aplikovaný výzkum.

TAČR oceňuje projekty aplikovaného výzkumu ve čtyřech kategoriích - užitečnost řešení, originalita řešení, ekonomický přínos a řešení pro kvalitu života.

Tento rok v kategorii "originalita řešení" byl oceněn projekt EPOS zabývající se vývojem elektrické pohonné jednotky (EPJ) pro malý letoun a její letové ověření. 

Do vývoje elektromotoru pro použití k pohonu letadla se pustil tým výzkumníků pod vedením firmy Evektor. Ta má více než dvacetileté zkušenosti s konstrukcí malých sportovních letounů. Společně s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem a firmou Luboš Chvátal se pustila do výroby prototypu elektrického motoru zastavěného do konstrukce sériově vyráběného sportovního letadla. V cestovním režimu dosahuje prototyp rychlosti 160 kilometrů za hodinu a ve vzduchu vydrží zhruba hodinu. VZLÚ do projektu přispěl návrhem nové vrtule a následnými zkušebními testy.

Elektromobilita zatím přináší pouze lokální snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů. Výrazné je snížení hluku. Klíčovým faktorem, který brání většímu rozšíření, zůstávají baterie. V posledních letech ale došlo k výraznému zvýšení jejich kapacity, snižování hmotnosti a prodlužování životnosti.

Další očeněné projekty byly: úsporné zvedací plošiny, čidla měřící vlhkost fotbalového hřiště a software, který pomáhá při rozhodnutí, kolik pesticidů použít na konkrétní pole.

Video zde:  https://www.youtube.com/watch?v=9DWJijXvFmw

 

Projekt č. TA01030821 "EPOS"  byl řešen s finanční podporou TA ČR.