VZLÚ získal patent v oblasti povrchových ochran na bázi Zn-PTFE

Program TIP (MPO): Projekt  FR-TI1/047 „Vývoj komplexních, ekologicky přijatelných technologií kompozitních povrchových úprav na bázi zinku s nízkým koeficientem tření“. 

Závěrečné jednání projektu proběhlo dne 18. září 2012 ve VZLÚ, za účasti zástupce poskytovatele dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu. Na jednání byly představeny dosažené výsledky řešení projektu, v rámci kterého byla ve spolupráci s FS ČVUT a CVP Galvanika, vyvinuta technologie umožňující povlakování zcela novým typem kompozitní povrchové úpravy Zn-PTFE. Tato technologie byla v rámci projektu patentována Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. patentu 302895. Na závěr jednání konstatovala oponentní rada splnění všech stanovených cílů a ohodnotila řešení projektu stupněm V (vynikající výsledky).

Nový typ kompozitního povlaku disponuje unikátní kombinací vlastností, zahrnující mimo tradičních protikorozních schopností také významné tribologické parametry, zejména pak nízký součinitel tření a zvýšenou otěruvzdornost. Tato kombinace vlastností je v současnosti vyžadována nejvíce v automobilovém průmyslu; postupně se ale stále více objevují požadavky i z dalších průmyslových odvětví. Ověřená technologie byla, na základě uzavřené licenční smlouvy, poloprovozně nasazena v CVP Galvanika Příbram, kde je možno ji nadále využívat již pro běžnou průmyslovou praxi.

 

 

Více informací o možnostech spolupráce naleznete <>