VZLÚ získal další český patent v oblasti kompozitní výroby

Ukázka grafického výstupu monitorovacího systému

Dne 20. září 2017 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. získal nový český patent č. 306925 s názvem Zařízení neinvazivního monitorování toku dielektrické matrice v průběhu RTM procesu, jehož původcem je Ing. Jan Cagáň z útvaru Kompozitní technologie.

Zařízení lze použít v RTM výrobě kompozitových materiálů s dielektrickou matricí.

Anotace: Zařízení pro neinvazivní monitorování toku dielektrické matrice v průběhu RTM procesu slouží k odstranění problémů s neprosycením kompozitových výrobků dielektrické matrice či jiných defektů zapříčiněných špatným nastavením vstupů či výstupů dielektrické matrice. Zařízení využívá kapacitních snímačů s rozptýleným elektrickým polem, zabudovaných ve stěně formy RTM procesu a to těsně pod jejím pracovním povrchem. Takto zabudované kapacitní snímače mění svou elektrickou kapacitu na základě změn elektrické permitivity prostředí v jejich blízkosti. Podstata vynálezu pak spočívá v realizaci zařízení, které umožňuje zpracovat měřené signály z kapacitních snímačů s dostatečným odstupem užitečného signálu od šumu a následně přehledně tyto signály zobrazit. Zařízení je koncipováno bezdrátově tak, aby nijak neomezovalo operátora RTM procesu při jeho práci.

Bližší informace o patentu č. 306925 naleznete v patentovém registru ÚPV.