VZLÚ získal český patent na transparetní formu pro přesné lití

Transparentní forma pro opakované přesné lití, zhotovená z kompozitního materiálu

Dne 11. ledna 2017 byl Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu, a.s. udělen nový český patent č.306517 s názvem: Transparentní forma pro opakované přesné lití, zhotovená z kompozitního materiálu, jehož původcem je Ing. František Martaus. ​

Forma pro opakované lití se s výhodou použije v řadě technických odvětví, kde je požadavek na zhotovení precizního výlisku či odlitku bez zjevných vad, rovněž tak v oblasti výzkumu, vývoje či modifikace nových výrobních technologií.

Anotace: Transparentní forma pro opakované přesné lití, zhotovená z kompozitního materiálu, kde jako matrice je použita opticky čirá a průhledná reaktoplastová polymerní pryskyřice a jako výztuž jsou použita opticky čirá a průhledná skleněná vlákna, kdy rozdíl hodnot indexů lomu světla polymerní matrice a výztuže , z nichž kompozitní materiál formy sestává, se limitně blíží nule.

Bližší informace o patentu č.306517 naleznete v patentovém registru UPV.