VZLÚ založil spin-off společnost - VZLU Technologies, a.s.

VZLU Technologies, a.s.

Hlavním posláním společnosti VZLU Technologies je rozšířit portfolio poskytovaných služeb a zvýšit jejich kvalitu v oboru výroby náročných kompozitních konstrukcí, přesných a komplexních modelů pro měření v aerodynamických tunelech, při přesném NC obrábění a v dalších výrobních aktivitách prováděných jak v rámci leteckého průmyslu, tak i pro potřeby příbuzných oborů z oblasti všeobecného průmyslu. VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

Nově založená akciová společnost úzce spolupracuje s odbornými pracovišti VZLÚ v oblasti konstrukce a výpočtů, i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi.

VZLÚ je jediným vlastníkem nové společnosti a na jejím řízení se přímo podílí. Personální zabezpečení obou společností je založeno na dlouhodobě budovaných týmech odborných pracovníků, kteří garantují kvalitu nabízených služeb.