VZLÚ vyvíjí nové žáru odolné kompozity

img-20190415-123606-20190614090759

VZLÚ se v rámci programu P7 „Mitigate risks of fire, smoke and fumes“ společně s DLR a ALENIA podílí na vývoji kompozitních materiálů, které omezují možnost vzniku a šíření požáru a následnému vzniku nebezpečných zplodin hoření ve vnitřním prostoru letadel. V rámci řešení projektu FSS byly vyvinuty kompozitní sendvičové struktury s anorganickou matricí a anorganickým jádrem, které byly podrobeny širokému spektru zkoušek tak, aby byla ověřena jejich odolnost při požáru. Výsledný kompozitní systém vykazuje teplotní odolnost vyšší než 1000°C s prakticky nulovým vývinem zplodin. Projekt Future Sky Safety, který běží v rámci EU programu H2020, je zaměřen na zvyšování celkové bezpečnosti v oblasti civilní letecké dopravy.     
Požáru odolné kompozitní materiály vyvíjené ve VZLÚ by v budoucnu mohly nahradit některé části trupu letounů, zhotovené z konvenčních kompozitů na organické bázi a při zachování stejné nebo nižší hmotnosti letounu by tak bylo možné docílit zcela nové úrovně provozní bezpečnosti.