VZLÚ vyšle na oběžnou dráhu další nanodružici

VZLUSAT-2

Po úspěšném nanosatelitu VZLUSAT-1 vypustí Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) na oběžnou dráhu další družici – VZLUSAT-2, na jejíž palubě bude mimo jiné experimentální kamera pro průzkum země.

Vypuštění druhého satelitu je dalším krokem ve strategickém plánu VZLÚ s názvem Space 2030, jehož cílem je do roku 2030 vybudovat na nízké oběžné dráze první českou konstelaci družic, které bude schopna plnit různá zadání dle přání zákazníka. První mise budou zaměřeny právě na sledování země v různých režimech.

 Hlavním úkolem VZLUSAT-2 je proto ověřit technologie pro pozdější mise – satelit bude kromě experimentální kamery vybaven jednotkou pro přesné řízení polohy a také další generací přístrojů, které se již osvědčily na předchozím satelitu VZLUSAT-1.

„I přes pokročilá testovací zařízení na Zemi je nutné ověřovat nové technologii přímo ve vesmíru a k v tom jsou nanodružice neocenitelným pomocníkem. Z tohoto důvodu také chystáme VZLUSAT-2, a v krátkém sledu i třetí družici – VZLUSAT-3, která nabídne možnost ověřit technologie i soukromým společnostem, které potřebují získat takzvanou flight heritage, tedy doklad, že jejich zařízení funguje ve vesmíru. Firmy se pak mohou přihlásit například jako subkotraktoři do misí ESA.“ Dodává Juraj Dudáš, vedoucí oddělení družicových systémů VZLÚ.

Nanodružice vychází z osvědčené koncepce typu cubesat, která umožnuje podle typu mise na sebe „skládat“ jednotlivé „kostky“ o rozměru 10 x 10 x 10 cm. V případě VZLUSAT-2 se bude jednat o konstrukci 3U s třemi „kostkami“, což dovolí instalaci experimentální kamery a dalších experimentů.

Do přípravy satelitu se zapojilo i nové oddělení družicových systémů, které VZLÚ otevřelo na konci minulého roku v Brně. Brněnské pracoviště tak pomohlo navýšit personální kapacity VZLÚ nutné pro budoucí vesmírné projekty.

Předpokládaný start satelitu je naplánován na konec roku 2020. Satelit by měl být vynesen raketou Falcon 9 od společnosti Space X.