VZLÚ spolupracuje s EADS Astrium na projektu "raketoplánu"

Spolupráce s EADS Astrium na projektu "Space Plane" byla zahájena na konci minulého roku. Úkolem VZLÚ bylo aerodynamické posouzení nového letového dopravního prostředku, který je určen pro suborbitální mise zahrnující vesmírnou turistiku a vědecké úkoly. Základem spolupráce bylo provedení benchmarkových testů, zahrnujících několik náročnějších aerodynamických výpočetních úkolů. VZLÚ byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších z oslovených evropských výzkumných center.

Předmětem spolupráce bylo ověření mechaniky letu jednotlivých konfigurací “raketoplánu“ a provedení aeroelastických analýz pro široké spektrum obálek letových režimů. Raketoplán je určen pro přepravu čtyř pasažérů. Provozní letová výška je až 100 km a cesta zahrnuje i tříminutový let, při kterém bude pro pasažéry navozen pocit beztížného stavu.

VZLÚ věří, že spolupráce s EADS Astrium v oblasti aerodynamických výpočtů a aeroelasticity bude v blízké budoucnosti dále rozšířena.

Více informací o tomto projektu naléznete na stránkách EADS Astrium:
http://www.astrium.eads.net/node.php?articleid=80