VZLU spolupracuje na vývoji vysoce účinných turbín

V rámci výzkumných projetků programu TIP s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu se VZLÚ podílel na projektu s názvem "Komplexní vývoj turbínového přetlakového stupně" pod označením FR-TI3/432.

Hlavním cílem projektu byl vývoj nového přetlakového turbínového stupně pro parní turbíny při použití nejmodernějších výpočtových a experimentálních přístupů.

Hlavním řešitelem byla společnost Doosan Škoda Power, s.r.o., kde probíhaly hlavní konstrukční práce.

Jako spoluřešitelé byly zahrnuty dvě výzkumné organizace: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ) a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, a.s. (VZÚ).

Doosan Škoda Power sestavil vlastní model přetalkového lopatkování. Pomocí modelu byl vytvořen systém profilů použitelných do rozváděcích i oběžných lopatek vysokotlakých stupňů parních turbín. Tyto profily byly následně ověřovány experimentálně v aerodynamickém tunelu VZLÚ. Experimetnální práce byly doplněny CFD simulacemi s cílem nalézt nejvhodnější nastavení výpočetních řešičů, které by nejvěrněji interpretovalo fyzikální děje ve studovaných případech.

S pomocí nově vyvinutých stupňů bude možné připravit vztahy a postupy pro návrh turbosoustrojí s lepší účinností přeměny energie primárních zdrojů na energii elektrickou.