VZLÚ se zapojil do evropského kulturního projektu Noc Literatury 2011

Noc literatury 2011

Výzkumný a zkušební letecký ústav se zapojil do evropského kulturního projektu pořádaného Českým centrem ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví evropských zemí - Noc Literatury 2011. Tento zajímavý kulturní projekt probíhal na nejrůznějších místech pražské Libně.

VZLÚ dal k dispozici prostory pod bývalým Libeňským plynojemem, kde byla uspořádána ve spolupráci s kulturním oddělením velvyslanectví Švédska jedna z dvaceti zastávek. Herec Karel Dobrý zde v původní kombinéze nadzvukových pilotů z 50. let minulého století od 18:00 do 23:00 hodin v půlhodinových intervalech předčítal úryvek z českého překladu knihy švédské autorky Lotty Lotassové: „Třetí kosmická rychlost“. Tato kniha pojednává o přípravách ruského kosmonauta Jurije Gagarina na jeho první kosmický let. Během tohoto večera se podařilo kombinací tématu knihy a netradičního prostoru Libeňského plynojemu navodit příjemnou atmosféru a přispět tak k výjimečnému kulturnímu zážitku návštěvníků.

Tato kulturní akce dokládá význam zařazení bývalého Libeňského plynojemu mezi technické památky ČR, jenž tak v současné době slouží nejen k aerodynamickému výzkumu, ale i ke kulturním účelům.

I letos se bude konat tradiční prohlídka bývalého Libeňského plynojemu pořádaná ve spolupráci s Městským úřadem Prahy 8 v rámci dnů evropského dědictví. Plynojem bude pro návštěvníky zpřístupněn v sobotu 10. září 2011.