VZLÚ se připojil k e-infrastruktuře CESNET

cesnet logo

V červenci 2013 byl Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. připojen k e-infrastruktuře CESNET. Připojením získá VZLÚ především přístup k širokému spektru služeb a zdrojů informačních infrastruktur pro výzkum a vývoj (VaV), které CESNET nabízí.

Jde zejména o vysokorychlostní datové přenosy, možnost vytváření dedikovanýh end to end optických okruhů, využití služeb NGI, datových uložišt a další.

Pojmem e-infrastruktura bývá označována komplexní sada informatických nástrojů použitelných pro řešení problémů z celé řady oborů. Jedná se o komplexní národní IT infrastrukturu určenou pro potřeby české vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Mezi uživatelskými institucemi jsou tuzemské vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky, řada vědeckých a výzkumných institucí, ale i nemocnice, knihovny, střední školy a mnohé další.