VZLÚ rozvíjí spolupráci s nejvýznamnějším ruským leteckým výzkumným centrem TSAGI

Hlavním cílem projektu je zavedení kompozitních materiálů do primární konstrukce regionálního letounu, které významně zlepší jeho spolehlivost a provozní efektivitu.

TSAGI je jedno z nejvýznamnějších výzkumných center v Ruské federaci, které se zabývá letectvím, moderní hydromechanikou a aeromechanikou. V projektu ASTRA se jeho výzkum bude soustředit na výběr provozních požadavků pro regionální letadlo, vývoj výpočetních modelů a analýzy konstrukčních modelů trupu letadla. VZLÚ se v projektu bude věnovat aerodynamické efektivitě letadla, aplikaci kompozitů v jeho primární konstrukci nebo například efektivitě výroby. Projekt poběží mezi roky 2018 a 2020 s celkovou dotací pro VZLÚ přesahující 7 mil. Kč.

Výzkumný projekt AStRA č.LTARF18040 je finančně podporovaný z podprogramu Inter-Action programu Inter-Excellence MŠMT.