VZLÚ rozšiřuje své zkušební kapacity v oblasti zkoušek mechanické odolnosti

V listopadu byla na útvaru Zkušební laboratoře dokončena a zprovozněna jedna z větších investic roku 2009 a to zařízení pro kombinované zkoušky typu teplota-vibrace. Zkušební celek se skládá z elektrodynamického vibračního systému firmy LDS o špičkové síle 22,2 kN, umožňujícího provádění vibrací jak ve vertikální ose, tak díky kluznému stolu i směrech příčném a podélném. Díky použití kluzného stole se tak testovaný díl může nacházet vždy ve své pracovní poloze. Zařízení je řízeno a kontrolováno 8-mi kanálovým systémem Vibration Research VR8500-8 a je vybaveno softwarovým balíkem VibrationView verze 8, zahrnujícím mj. moduly Sine, Random, Classical shock, Sine Resonance Phase Track, a další.

Pro možnost kombinovaných testů je zařízení vybaveno teplotní komorou typu VTV 7060-5 firmy Vötsch Industrietechnik GmbH o vnitřním objemu 600 dm3 , pracujícím v rozmezí teplot -70 až +180 oC s rychlostí změny teplot ohřev/chlazení 5/5 K.min-1. Elektrický pojezd části komory se zkušebním prostorem umožňuje komfortní obsluhu pro změnu polohy při vibracích pouze na samotném vibrátoru, při použití kluzného stolu, případně i při využití zařízení pro zkoušky bez vibrací. Komora je řízena nejmodernějším softwarem S!MPATI v.4.

Uvedený systém vhodně doplní stávající flotilu zkušebních zařízení pro zkoušky mechanické odolnosti a kombinované zkoušky a umožní významně zkvalitnit a zefektivnit služby i v oblasti dlouhodobých životnostech zkoušek, poskytovaných našim zákazníkům.