VZLÚ na kongresu evropské asociace ASD

VZLU stánek na leteckém kongresu

Mezinárodní konkurence v leteckém, kosmickém i obranném průmyslu sílí a nastal čas položit si otázku, zda se Evropa bude schopna udržet v těchto oborech i v budoucnu. Proto bylo letošním hlavním mottem ASD Convention posílení evropské prosperity a konkurenceschopnosti.

Kongres ASD, který je jednou z nejvýznamnějších událostí svého druhu v oboru letectví je pořádán každý rok na různých místech Evropy. Vrcholné setkání členů a zástupců členů Evropské asociace leteckého, kosmického, bezpečnostního a obranného průmyslu (ASD), se konalo tento rok v pražském hotelu Hilton ve dnech 23. až 25. dubna 2014.

V rámci jednání zaznělo více než 20 příspěvků a několik klíčových přednášek. Kromě standardního schématu jednání bylo letošní Convention doplněno o Fórum mladých profesionálů [Young Professional Forum] a Technologické fórum, jehož součástí byla prezentace především domácích firem leteckého zaměření.

VZLÚ bylo čestným sponzorem konference. Další konference ASD se uskuteční v dubnu 2015 v Bruselu.