VZLÚ na česko-německých kosmických dnech v Mnichově

VZLÚ na česko-německých kosmických dnech v Mnichově (foto poskytl - www.czechspaceportal.cz)

Ministerstvo dopravy ČR a německé centrum pro letectví a kosmonautiku DLR (Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt) zorganizovali ve dnech 18. a 19. ledna 2017 druhý seminář „Czech-German Space Industry Days“.

Dvoudenní akce se zúčastnily české i německé firmy a instituce, jejž prezentovaly své aktivity v oblasti kosmonautiky a měly tak možnost navázat nové kontakty a obchodní příležitosti. Seminář navázal na první setkání konané v Praze již v roce 2014. Po mnoha pozitivních reakcích všech zúčastněných se pořadatelé rozhodli pro jeho opakování každé dva roky.*

VZLÚ a jeho dceřiné společnosti se těchto česko-německých dnů také zúčastnily, jelikož celá skupina VZLÚ má v oblasti kosmu relativně široké portfolio aktivit, viz níže.

  • Engineering a zkušebnictví pro oblast kosmonautiky - pro vývoj prostředků určených pro použití v kosmu poskytuje VZLÚ celou řadu odborných služeb. Jedná se o různé typy engineeringových prací, zahrnující například pevnostní analýzy, termodynamické simulace, teplotní analýzy, analýzy spolehlivosti apod. Vývojové práce zahrnují také některé typy kvalifikačních zkoušek se zaměřením na mechanickou a klimatickou odolnost.
  • Vývoj a výroba vědeckých přístrojů pro použití v kosmu - dceřinná společnost Serenum, a.s. vyvíjí a dodává speciální vědecké přístroje a zařízení určené pro experimenty a měření prováděná v kosmu. Mezi nejvýznamnější patří vývoj mikroakcelerometrů využívaných pro výzkum ionosféry.
  • Centrum kosmických aktivit se zabývá tavbou vlastních družic pro aplikovaný, smluvní a základní výzkum a vývojem a zkoušením kosmických přístrojů. Centrum spolupracuje s několika univerzitami a akademií věd. VZLU hraje v centru roli koordinátora projektů a integrátora malých družic.

*Zdroj: www.czechspaceportal.cz