VZLÚ modernizuje aerodynamický tunel nízkých rychlostí

Aerodynamický tunel

VZLÚ modernizuje aerodynamický tunel nízkých rychlostí

Infrastruktura aerodynamických tunelů VZLÚ je neodmyslitelnou součástí základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti aerodynamiky a mechaniky tekutin. Experimentální práce v rámci výzkumných projektů jsou prováděné pro řadu oborů: letectví, pozemní doprava (automobily, autobusy, vlaky atd.), energetika, stavebnictví a životní prostředí. Vzhledem ke své strategické důležitosti byly Aerodynamické tunely VZLÚ zařazeny do velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace jakožto zařízení nezbytná pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností. Dokument “Cestovní mapy“ ČR pro tuto oblast byl schválen vládou ČR dne 15. března 2010 a aerodynamické tunely VZLÚ se staly jeho součástí.

V rámci projektu Velkých infrastruktur (LM2011016), který je finančně podporován MŠMT, proběhne do konce roku 2016 rozsáhlá modernizace nízkorychlostního aerodynamického tunelu 3mLSWT, jež disponuje průměrem měřícího prostoru o velikosti 3 metry. Starý ventilátor bude plně nahrazen novým, včetně výměny části proudovodu. Nová pohonná jednotka bude tvořena jednostupňovým axiálním ventilátorem s kompozitními lopatkami. Na začátku roku 2014 proběhne výměna pohonné jednotky aerodynamického tunelu, rekonstrukce měřící kabiny a kompletní náhrada systému řízení. v následujících dvou letech bude instalován systém chlazení zkušebního proudu vzduchu.