VZLÚ je zapojen do společné technologické iniciativy JTI Future Sky

Asociace evropských leteckých výzkumných organizací EREA se před více než rokem rozhodla připravit společnou technologickou iniciativu "Future Sky". VZLÚ se podílí již od počátku na její přípravě. Hlavním cílem Future Sky je zajištění plné mobility letadel 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato aktivita je rozdělena do čtyř tematických celků rozložených do 7-10 let.

TSE1: SAFETY - zaměřen na celou řadu problému v oblasti bezpečnosti

TSE2: VEHICLE - zaměřen na výzkum vlastní konstrukce letadel

TSE3: SYSTEM - zaměřen na technologie umožňující provoz bezpilotních prostředků

TSE4: ENERGY - zaměřen na vývoj technologií, které sníží energetickou náročnost provozu letadel

Pro jednotlivé výše popsané oblasti jsou připravovány konkrétní projekty v rámci evropského programu Horizont 2020. Pro oblast Safety bude podána  projektová žádost již v rámci první březnové výzvy programu Horizont 2020. Zda bude projekt vybrán k financování Evropskou komisí, bude známo v druhé polovině roku 2014.

Celé znění EREA newsletteru se speciální edicí Future Sky je ke stažení vpravo.