VZLÚ je zapojen do projektu „Cesta pro mladé“

Cesta pro mladé

Od roku 2017 je VZLÚ zapojen do projektu "Cesta pro mladé". Projekt "Cesta pro mladé" je realizována ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a je financován pomocí evropských fondů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt poběží až do 31. března 2020 a propojuje studenty a firmy. Jejím prostřednictvím získá student praxi v oboru a organizace má možnost si studenta vyzkoušet, navázat spolupráci, která může přejít následně i do pracovního poměru. Firmě jsou uhrazeny náklady spojené s vedením stáže dotyčného studenta.

VZLÚ v tomto novém projektu již přijal jednoho studenta do útvaru Motory a ukazuje se, že tento způsob stáží je plně funkční. Další možná stáž je aktuálně v nabídce VZLÚ a v roce 2018 se očekává rozšiřování nabídky těchto stáží ve VZLÚ.