VZLÚ je zapojen do projektu Centra kompetence drážních vozidel

Logo CKDV

Od loňského roku se VZLÚ účastní projektu Centra kompetence drážních vozidel, který sdružuje všechny hlavní subjekty působící v oboru drážních vozidel v České republice.

Hlavními cíli projektu je posílení konkurenceschopnosti České republiky a transfer znalostí mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky v oblasti dopravního strojírenství. Projekt CKDV navazuje na předešlou výzkumnou iniciativu uskutečněnou v rámci Ministerstva školství ČR.

Centrum propojuje kapacity výzkumných organizací a výrobních podniků a vytváří podmínky pro jejich dlouhodobou spolupráci včetně zapojení do mezinárodní spolupráce.

Projekt je pro VZLU významný dlouhodobým rozšířením aktivit do perspektivního technického oboru. Na projektu se podílí útvar Aerodynamiky, který sleduje aerodynamické účinky vozidel na okolí a proudění vzduchu ve vozidlech a útvar Kompozitní technologie, který se zabývá kompozitovými skříněmi vozidel.

Tento projekt bude trvat až do roku 2019.

Do Centra je zapojeno celkem 13 organizací: