VZLÚ je zapojen do projektu AFLoNext vedený společností Airbus

Aflonext logo

Od června 2014 je Výzkumný a zkušební letecký ustav aktivně zapojen do projektu AFLoNext - "Active Flow Loads & Noise constrol on next generation wing".

Hlavním cílem projetku je pomocí aktivního ovlivnění mezní vrstvy na jednotlivých částech letounu snížit odpor, úroveň hluku a vibrací. Koordinátorem projektu je Airbus, zahrnuje 40 účastníku z 15 zemí.

Projekt je rozdělen do šesti oblastí, VZLÚ se podílí na těchto 4 částech:

TS1 Hybridní laminární proudění na křídle a svislé ocasní ploše

V rámci této části bude útvar Pevnost konstrukcí ve VZLÚ zkoušet odolnost náběžné hrany křídla vůči nárazu letícího předmětu (kroupy, pták).

TS2 Aplikace AFC na vnější části křídla

V rámci této fáze projektu provede útvar Aerodynamiky ve VZLÚ CFD výpočty proudění a optimalizace prvků aktivního ovlinění mezní vrstvy (AFC) pomocí pulzního vyfukování.

TS3 Aplikace AFC v oblasti motorového pylonu a křídla

V této části projektu budou aplikovány AFC technologie v oblasti pylonu a křídla, kde v důsledku velkého obtokového poměru motoru je nutné zmenšit vztlakovou mechanizaci na náběžné hraně.

TS4 Aplikace AFC na odtokové hraně křídla

Poslední fáze je zaměřena na vyfukování v blízkosti odtokové hrany křídla pro posunutí hranice buffetingu do vyšších rychlostí.

Aktivní ovlinění mezní vrstvy by mělo mít za následek zlepšení aerodynamických vlastností a to snížením odporové a zvýšení vztlakové síly.

Projekt bude pokračovat do května 2017.