VZLÚ je součástí mise k měsícům Jupiteru

Mise na Jupiter

Mise jménem JUICE (JUpiter ICy moons Explorer)  je první misí z třídy L (Large) vybranou pro realizaci v rámci programu ESA Kosmická vize 2015-2025. Hlavním cílem mise je důkladný průzkum planety Jupiter a jejích tří měsíců Europa, Callisto a Ganymed, které by mohly poskytovat přijatelné podmínky pro život.

U měsíců Europa a Ganymede se totiž předpokládá přítomnost rozsáhlých podpovrchových oceánů kapalné vody. Kosmická sonda JUICE vybavená panely slunečních baterií bude mít za úkol zmapovat povrch těchto měsíců, sondovat jejich vnitřní strukturu a zhodnotit jejich potenciál v oblasti možné přítomnosti života v předpokládaných oceánech pod povrchem měsíců. Jejich hluboké oceány jsou chráněné před kosmickou radiací silnou ledovou vrstvou a zároveň je pravděpodobně zevnitř zahřívají i slapové síly.

Jupiter má celkem 65 měsíců a v jeho blízkosti se vyskytuje nejsilnější radiační pás ve sluneční soustavě. V roce 1973 a 1979 prolétly kolem Jupiteru sondy Pioneer a Voayger. V roce 1989 se  na oběžnou dráhu Jupitera dostala sonda Galileo, která byla vyslaná americkou NASA. K Jupiteru míří i sonda Juno, která dorazí k Jupiteru v červenci 2016.

Sonda mise JUICE odstartuje v roce 2022 z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guayaně na palubě rakety Ariane-5. K planetě Jupiter dorazí v roce 2030. JUICE se zdrží na oběžné dráze Jupiteru tři roky a bude zkoumat měsíce Callisto a Europa, později i Ganymed – největší měsíc ve sluneční soustavě. JUICE bude soustavně pozorovat atmosféru a magnetosféru planety Jupiter a stejně jako vazby mezi vlastní planetou a Galileovskými měsíci.

Celá mise je rozdělena na několik částí. V současné době VZLÚ spolupracuje se dvěma českými partnery v rámci této mise. Prvním je firma 5M s.r.o., která se podílí na vývoji strukturálního panelu kosmické družice obsahující protiradiační stínění. Konkrétně VZLÚ poskytne konstrukční návrh strukturálního panelu a kvalifikační zkoušky. Druhým partnerem je firma Frentech Aerospace s.r.o. Cílem tohoto projektu je vyvinout a kvalifikovat rameno nesoucí magnetometr. VZLÚ poskytne návrh ramene a zrealizuje kvalifikační zkoušky.