VZLÚ jako nejlépe hodnocený výzkumný ústav

1. místo

Na sklonku roku 2012 schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací (VO) dle výsledků jejich výzkumu. Nejvíce bodů mezi institucemi stojícími mimo vysoké školy a Akademii věd ČR získal Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ). Celkově se mezi všemi výzkumnými organizacemi (508) umístil na 77. místě. V rámci výzkumných ústavů se se zaměřením na aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj dosáhl VZLÚ v roce 2012 nejlepšího bodového hodnocení.

Nejvíce bodů získal VZLÚ díky patentu na vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu, článku v impaktovaném časopisu Surface & Coatings Technology a souboru nově vyvinutých technologií pro zlepšení korozní odolnosti a přilnavosti nátěrových hmot. Všechny tyto výsledky pochází ze zkušebních laboratoří, které vede Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.

Výrazně zabodovali také Ing. František Martaus díky nové technologii výroby částí letounu Corvus a Dr. Roman Růžek, Ing. Jiří Běhal a Mgr. Martin Lahuta s články v impaktovaných časopisech.

Přejme si, aby byl rok 2013 také tak úspěšný.