VZLÚ - hlavním centrem leteckého výzkumu v ČR

OK SAR

Výzkum a vývoj (VaV) je hlavní činností společnosti. Prostřednictvím řešení VaV projektů VZLÚ výrazně přispívá k rozvoji českého leteckého průmyslu. V národním měřítku řešil výzkumný ústav v roce 2008 4 výzkumné záměry a 14 národních projektů výzkumu a vývoje (z toho 7 projektů v roli příjemce).

V mezinárodním měřítku se VZLÚ podílel v roce 2008 na řešení celkem 14 projektů 6. Rámcového programu (RP), včetně koordinace mezinárodního integrovaného projektu CESAR, který byl řešen již druhým rokem. Z projektů 7. Rámcového programu bylo v r. 2008 zahájeno řešení 3 projektů z první výzvy tohoto RP. Do druhé výzvy 7. RP vstupoval výzkumný ústav aktivně do 8 projektů jako člen mezinárodních konsorcií. Kromě získání nového know-how, umožňuje aktivní účast v mezinárodních projektech rozvinout dlouhodobou spolupráci s leteckým průmyslem EU. Zároveň je prezentován a dále rozvíjen český letecký výzkum a vývoj v rámci tzv. Evropského výzkumného prostoru.