VZLU GROUP - výzkumné centrum a spin off společnosti

vzlu group

Nová obchodní značka VZLU GROUP zastřešuje skupinové aktivity dceřiných společnosti a VZLÚ.

Aktivity jednotlivých společností mají společné zájmy a vzájemně se doplňují. VZLÚ je jediným vlastníkem společností a na jejich řízení se přímo podílí. Personální zabezpečení dceřiných společností je založeno na dlouhodobě budovaných týmech odborných pracovníků, kteří garantují kvalitu nabízených služeb.
 

Serenum, a.s. se zabývá vývojem speciální elektroniky a vědeckých přístrojů pro použití v kosmu či pozemním segmentu. Hlavním posláním je rozvoj aktivit v oblasti kosmonautiky. Mezi nejvýznamnější patří vývoj mikroakcelerometrů využívaných pro výzkum ionosféry. Více na www.serenum.cz

Poskytované služby:

 • zakázkový návrh elektroniky
 • návrh měřících a řídících algoritmů 
 • správa času a hodin.
   

VZLU Technologies, a.s. zajišťuje prototypovou a malosérivou výrobu specialních výrobků s vysokou technologickou náročností. Více na www.vzlutechnologies.cz

Poskytované služby:

 • prototypová, kusová a malosériová výroba se zaměřením na výrobky pro letecký, energetický, automobilový průmysl a příbuzné obory z oblasti všeobecného průmyslu
 • výroba dílů různými technologiemi zpracování kompozitu se zvláštním zaměřením na technologie RTM, VARTM, VIP, RFI a další odvozené infuzní procesy
 • povrchová úprava dílů lakovými systémy
 • laboratorní výroba speciálních kompozitních dílů a vzorků

VZLU TEST, a.s. převzal provádění certifikovaných zkoušek výrobků, materiálů a vzorků. Více na www.vzlutest.cz

Poskytované služby:

 • zkoušky mechanické odolnosti (vibrace, rázy, zrychlení)
 • klimatické a korozní zkoušky
 • tlakové zkoušky
 • zkoušky prvků a systémů na LPG, CNG
 • elektrické zkoušky a měřeníchemické analýzy a rozbory
 • kalibrace vybraných veličin