VZLÚ dostal nejvyšší ocenění Czech Stability Award

AAA ocenění

Czech Stability award certifikace vypovídá o nadstandardní ekonomické kondici, solventnosti a spolehlivosti. VZLÚ se tak zařadil mezi 2 % (AAA) firem v celé ČR, které na toto ocenění dosahují.

Hodnocení zohledňuje současný stav, finanční situaci a predikci případného budoucího rizika. Poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy.

Výsledkem hodnocení je známka na desetistupňové škále, kde nejlepší možné hodnocení je AAA. VZLÚ dosáhl na nejvyšší hodnocení v rámci certifikace Czech Stability Award

AAA award

Definice z www.czechtop100.cz:

Nejprestižnější firemní ocenění v České republice vydává Bisnode ve spolupráci s CZECH TOP 100. Je určeno pro největší tuzemské společnosti a vypovídá o jejich stabilitě a pravděpodobnosti úpadku na následujících 12 měsíců. Poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční bonitu firmy. Ocenění formou certifikátu deklaruje, že hodnocená společnost praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o svém hospodaření nebo vlastnické struktuře.