VZLÚ členem asociace ICAS

ICAS logo

Dne 17. září 2008 se Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. stal asociovaným členem mezinárodního výboru leteckých věd – ICAS. ICAS (The International Council of the Aeronautical Sciences)je nevládní, nezisková, vědecká organizace, která byla založena roku 1957 z důvodu zajištění kooperace mezi leteckými společnostmi.

Možnost stát se členem ICAS a plně se podílet na jeho aktivitách mají mezinárodní asociace a společnosti věnující se výzkumu a vývoji v oblasti letectví a vesmíru. ICAS nyní sdružuje 32 společností z mnoha zemí. Dále je podporován asociovanými leteckými, výzkumnými a technickými institucemi.

ICAS má za hlavní cíl organizovat mezinárodní kongresy týkající se leteckých problémů a témat, a dále podporovat mezinárodní kooperaci při řešení problémů z oblasti letectví. ICAS spolupořádá i další kongresy (např. v roce 2003 to byl AIAA/ICAS Dayton Congress ku příležitosti výročí 100 let motorových letů) a konfrence (např. AIAA, ISABE a SAE).

Ve dnech 14. - 19. září byl Americkým institutem pro letectví a kosmonautiku (American Institute of Aeronautics and Astronautics - AIAA) pořádán 26. ICAS kongres v Anchorage - Aljaška, USA. Tento kongres byl jedním znejúspěšnějších v celé historii ICAS a číslo registrovaných účastníků přesáhlo 750.