Vzdělávání mladých leteckých inženýrů a výzkumníků v oblasti leteckých motorů

Vzdělávání mladých leteckých inženýrů a výzkumníků v oblasti leteckých motorů

V roce 2013 pořádá katedra letecké a raketové techniky Univerzity obrany v Brně cyklus přednášek zaměřených na Letecké lopatkové motory. Cyklus přednášek je určen k rozšíření znalostí mladých výzkumníků a inženýrů ve VZLÚ. Přednášky jsou vedeny předními odborníky v oblasti leteckých motorů z Univerzity obrany v Brně. Konstrukci leteckých motorů a jejich pomocných soustav přednáší Prof. Ing. Ján Kamenický, CSc., teorii lopatkových strojů Doc. Ing. Petr Kmoch, CSc., regulaci motorů pplk. Ing. Jiří Pečínka, PhD. Mezi dalšími přednášenými tématy je Pevnost rotujících částí, Vibrace lopatek a rotorů apod.