Významné návštěvy osobností ve VZLÚ

Janez Potočnik ve VZLÚ

Významné návštěvy osobností ve VZLÚ, aneb návštěvy prezidentů

Přední politické osobnosti vždy projevovaly zájem o letecký průmysl, který je strategickým oborem z hlediska obrany státu a tvoří významnou část průmyslu, který produkuje výrobky s vysokou přidanou hodnotou. V dlouhé historii VZLÚ navštívila ústav celá řada velkých osobností. Na historických obrázcích jsou prezidenti bývalého Československa T.G. Masaryk a E. Beneš. Na fotografii je zachycen pan prezident Miloš Zeman spolu se členy představenstva Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, kdy ještě jako předseda vlády navštívil VZLÚ více než před deseti lety.

V novodobé historii lze zmínit návštěvu evropského komisaře pro výzkum pana Janeze Potočnika v roce 2008. Pan Potočník byl doprovázen čelními představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem návštěvy VZLÚ bylo představení jednoho z významných výzkumných pracovišť v České republice, která jsou zapojená do evropských výzkumných programů.

Prakticky všechny politické reprezentace se vždy snažily zajistit dostatečnou finanční podporu pro výzkum, vývoj a inovace, které jsou hlavním faktorem konkurenceschopnosti českého průmyslu. VZLÚ svými výzkumnými a experimentálními kapacitami zajišťuje vývoj a přenos nových poznatků a technologií do průmyslové praxe.