Výzkumný a zkušební letecký ústav se stal členem ESRE

Logo ESRE

Výzkumný a zkušební ústav (VZLÚ) byl 26. listopadu 2018 přijat za člena Association of European Space Research Establishments (ESRE). Úzká spolupráce v rámci evropských vesmírných institutů znamená pro VZLÚ možnost aktivně se podílet na budoucnosti evropského vesmírného programu. 

ESRE se zaměřuje na koordinaci a integraci výzkumných činností související s vesmírem. Asociace je zaměřena zejména na evropský průmysl a snaží se o zintenzivnění spolupráce jejích členů s třetími stranami v oblasti vesmíru. Jejím cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost evropského vesmírného sektoru.

Dalšími členy jsou: Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, CIRA, DLR, INTA, NLR a ONERA.