Výzkumné záměry - projekty s podporou MŠMT (do roku 2010)