Výzkumné projekty s účelovou podporou MPO (do roku 2010)