Výzkumné projekty s podporou MPO - Program TIP (2009-2015)