Výzkumné bloky CLKV

Projekt je rozdělen do šesti výzkumných bloků A - F, které se dále dělí na následující výzkumné úkoly:

 

A: Aerodynamika

 • Výzkum proudových polí v leteckých aplikacích
 • Progresivní metody v aerodynamice
 • Letová zatížení v korelaci s výpočty
 • Výzkum aerodynamických možností letounu s pevnými nosnými plochami
 • Akustická zátěž v leteckém provozu
 • Predikce vnitřního prostředí v kabinách letadel

 

B: Moderní technologie pro letecké aplikace

 • Vlákno-kovové lamináty a nízko-nákladové technologie kompozitů
 • Progresivní metody spojování
 • Vlivy prostředí na životní cyklus materiálů a povrchové úpravy
   

 

C: Pohonné jednotky

 • Numerické modelování proudění v točivých strojích
 • Zvyšování účinnosti a bezpečnosti ventilátorového pohonu
 • Letová zatížení v korelaci s výpočty
 • Pokročilé diagnostické metody
   

 

D: Konstrukce, pevnost a životnost

 • Výzkum prostředků pro zvýšení pasivní bezpečnosti posádky a cestujících
 • Spolehlivost vybavení a systémů letadel
 • Aeroelasticita
 • Únosnost kompozitních konstrukcí
 • Konstrukční optimalizace
 • Únava a životnost kompozitních konstrukcí
   

 

E: Kosmický výzkum

 • Výzkum pro návrh a zkoušky kosmických prostředků
 • Univerzální palubní počítač pro použití v kosmické a letecké technice
   

 

F: Ekonomické a právní aspekty a aplikace výsledků výzkumu

Projekt: Centra leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011)