Výzkum v oblasti aktivního řízení proudění

Výzkum v oblasti AFC:

 • Vývoj softwarových nástrojů a řešení pro aktivní kontrolu a řízení proudu pro zlepšení aerodynamické účinnosti dopravních prostředků a jejich částí
 • Vývoj laboratorních demonstrátorů pro aktivní řízení proudu pomocí vyfukování
 • Výzkum a vývoj v oblasti tvaru a uspořádání trysek pro aktivní řízení proudu AFC (Active Flow Control)
 • Využití prostředků AFC v oblasti vnitřní aerodynamiky
 • Využití prostředků AFC pro chlazení lopatek turbín
 • Numerický a experimentální vývoj trysek pro vzduchové clony

 

VYBAVENÍ:

 • Specializované softwarové nástroje pro výpočet vlivu AFC na proudové pole
 • Aerodynamické tunely pro provádění experimentálního měření

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • AFLONEXT – “2nd Generation Active Wing – Active Flow- Loads & Noise control on next generation wing“, (2013-2018, 7. rámcový program EU, projekt č. 604013)
 • INAFLOWT – “INnovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation FLOw Control (Design, Build and Wind Tunnel Test)“, (2017-2020, JU Clean Sky2, projekt č. 754307)
 • IAEROM - “Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO)

 

kontaktní osoba:

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: +420 225 115 260, e-mail: vrchota@vzlu.cz

 

REFERENCE:

 • Vrchota P., Hospodář P.: „Response Surface Method Application to High-Lift Configuration with Active Flow Control“, Journal of Aircraft, November 2012, Vol. 49, No. 6, pp. 1796-1802, DOI: 10.2514/1.C031624
 • Ales Prachar, Petr Vrchota: Characterization of the Suction-and-Oscillatory-Blowing actuator by the hybrid RANS-LES CFD. 2018 Flow Control Conference; 06/2018, DOI:10.2514/6.2018-3375
 • Petr Vrchota, Aleš Prachař, Pavel Hospodar, Danny Dolgopyat, Avraham Seifert: Development and Verification of Simplified Boundary Condition of SaOB Actuator. 58th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences, Tel Aviv & Haifa, Israel; 03/2018
 • Fulvio Sartor, Mauro Minervino, Jochen Wild, Stefan Wallin, Hans Maseland, Julien Dandois, Vitaly Soudakov, Petr Vrchota: A CFD Benchmark of Active Flow Control for Buffet Prevention. 6th CEAS Air & Space Conference, Bucharest, RO; 10/2017
 • Petr Vrchota, Prachař Aleš, Shia-Hui Peng, Magnus Tormalm, Peter Eliasson: NUMERICAL STUDIES OF THE ACTIVE FLOW CONTROL ON THE WING TIP EXTENSION. 7th EASN International Conference on “Innovation in European Aeronautics Research, Warsaw, Poland; 09/2017
 • Fulvio Sartor, Mauro Minervino, Jochen Wild, Stefan Wallin, Hans Maseland, Julien Dandois, Vitaly Soudakov, Petr Vrchota: Flow control at trailing edge of wings and profiles: an overview of the AFLoNext project. 52nd 3AF International Conference on Applied Aerodynamics Progress in Flow Control, Lyon, France; 03/2017
 • Petr Vrchota, Aleš Prachař, Pavel Hospodář, Danny Dolgopyat, Avraham Seifert: Development of Simplified Boundary Condition of SaOB Actuator Based on High-Fidelity CFD Simulations. 52nd 3AF International Conference on Applied Aerodynamics- Progress in Flow Control, Lyon, France; 03/2017
 • Petr Vrchota, Aleš Prachař: Active Flow Separation Control Applied at Wing-Pylon Junction of a Wing Section in Landing Configuration. 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting, Grapevine, Texas; 01/2017, DOI:10.2514/6.2017-0491
 • Petr Vrchota: APPLICATION OF SYNTHETIC JETS ACTUATORS IN WING-PYLON JUNCTION AREA TO IMPROVE THE HIGH LIFT PERFORMANCES. ECCOMAS Congress 2016 - VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering; 06/2016, DOI:10.7712/100016.2273.15461
 • Petr Vrchota: RESPONSE SURFACE APPLICATION TO ACTIVE FLOW CONTROL OPTIMIZATION. International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems - EUROGEN 2011, Capua, Italy; 09/2011