Výzkum, simulace, modelování a aplikace el. vaček v řídicích systémech výrobních strojů

Cíle řešení

Projekt je zaměřen na výzkum virtuálních simulací, hardwarového a softwarového modelování a aplikací elektronických vaček v řídících systémech výrobních strojů.

 

Účastníci projektu

  • Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • Technická univerzita v Liberci / Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Role VZLÚ v projektu

Projekt je veden VUTS v Liberci. Cílem projektu je na základě virtuálních simulací, modelování, měřen, SW a HW objektivizace požadované aplikace výrobního stroje vyřešit jeho mechanickou strukturu s ohledem na zadané technologické funkce stroje, jeho produktivitu a cenu.
VZLU je do tohoto projektu zapojeno řešením speciálních problémů proudění formou simulace CFD, ke kterým využívá vlastních řešičů Navier-Stokesových rovnic. Specielně se věnuje vypracování metodiky pro výběr okrajových podmínek a práce s nimi tak, aby nedocházelo k rušivým jevům při kontaktu s vnitřní oblastí proudění.

 

Program

FT-TA5/129

FT - TANDEM (2004-2010)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 

Zahájení řešení:

14.3.2008

 

Ukončení řešení:

30.12.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Jiří Fiala
Aerodynamika
Tel: +420 225 115 260