Výzkum pevnosti hmotnostně úsporných konstrukcí

Sendvičový kompozitní panel v přípravku pro únavovou zkoušku v tlaku

Cíle řešení

Předmětem VZ je oblast pevnosti moderních, hmotnostně úsporných konstrukcí. Tento obor je neoddělitelnou a velmi důležitou částí oblasti výzkumu letecké a kosmické techniky. Z hlediska objemu prací při vývoji nových letadel a kosmických těles patří mezi nejvýznamnější. Naproti tomu jsou výsledky získané badatelským výzkumem v této oblasti velice široce a efektivně aplikovatelné v průmyslové sféře a to nejen v oblastech obecného strojírenství. Jde o komplexní výzkum pevnostních vlastností progresivních kovových i nekovových konstrukcí a materiálů, účinků zatížení, výpočtových, návrhových a experimentálních validačních metod a jejich reflexi do oblasti předpisů s cílem zvyšování pevnostní a cenové účinnosti těchto konstrukcí.

 

Výzkumný záměr je veden ve čtyřech hlavních oblastech:

  • oblasti výpočtových simulací
  • oblast technologie, průkazu a provozu konstrukcí
  • oblast metrologie
  • oblast nedestruktivního zkoušení konstrukcí a materiálů

 

Hlavními cíli VZ jsou:

  • Podpora a rozvoj náročného vědního odvětví.
  • Vytvoření podmínek pro formování a činnost týmu špičkových odborníků.
  • Udržení experimentálního zařízení na mezinárodní úrovni.
  • Získání poznatků, jejichž aplikací se dosáhne výrazného zlepšení technických parametrů
  • strojírenských zařízení.
  • Snížení ekologického dopadu na životní prostředí v důsledku nižší spotřeby a vyšší účinnosti strojů.

 

Identifikační kód

MSM0001066903

 

Zahájení řešení

1.1.2004

 

Ukončení řešení

31.12.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Josef Jironč
Pevnost konstrukcí
Tel : +420 225 115 122